navigation

Något om informations­säkerhet

Bilden visar mig när jag föreläser om säkerhetsskydd. Jag står halvvänd mot presentationen och gestikulerar lätt med armarna.

Kim Hakkarainen i presentationsläge

Sporadiska inlägg om informations­säkerhet och någon gång även andra saker. Informations­säkerhet är ett omfattande område. Jag gör inte anspråk på att täcka hela, utan skriver om det som intresserar mig. → Alla 73 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.

Jag har skrivit och gett ut boken Säkerhetsskydd – En introduktion. Jag är verksam som senior rådgivare inom säkerhetsskydd vid bolaget Tyr Cyber Defense. Min specialitet finns på regelverksområdet och jag har mångårig erfarenhet av att utveckla, förbättra och sprida kunskap om säkerhetsskyddsarbete. Jag är tillgänglig för uppdrag.

Boken Säkerhetsskydd – En introduktion

Författaren håller upp boken.

• Jag har skrivit och gett ut en bok om säkerhetsskydd. Boken är unik på det sättet att den förmedlar och beskriver en helhet - från lag till myndighetsföreskrift. Boken innehåller ett 70-tal figurer som illustrerar de viktigaste begreppen och förhållandena och över 900 källhänvisningar. Läs mer

Budget­pro­pos­it­ion­en 2023

Budgetpropositionen för 2023. Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

• Budgetpropositioner kan ge några intressanta glimtar för oss som arbetar med säkerhets­skydd och informations­säkerhet. Här är 32 okommenterade referat från den nya regering­ens budget­pro­pos­it­ion för 2023. Läs mer

Hejda inflationen i säkerhetsskydd

Papperskorgar samt biogas för bussar i kollektivtrafik har felaktigt identifierats som säkerhetskänslig verksamhet.

• Behovet av säkerhetsskydd överdrivs och den egna verksamhetens betydelse för Sveriges säkerhet överskattas. Efter att den nya säkerhetsskyddslagen började gälla 2019 har säkerhetsskyddsivern ibland lett till ett omfattande överskydd för sådant som inte alls är av betydelse för Sveriges säkerhet. Läs mer


→ Alla 73 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.


Något om informationssäkerhet blogg.mrpoyz.net
Ansvarig utgivare: Kim Hakkarainen