navigation

Något om informations­säkerhet

Bilden visar mig när jag föreläser om säkerhetsskydd. Jag står halvvänd mot presentationen och gestikulerar lätt med armarna.

Kim Hakkarainen i presentationsläge

Sporadiska inlägg om informations­säkerhet och någon gång även andra saker. Informations­säkerhet är ett omfattande område. Jag gör inte anspråk på att täcka hela, utan skriver om det som intresserar mig. → Alla 70 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.

Natos regelverk för säkerhets­skydd

”Nato-flaggan.”

• Norges nationella säkerhets­myndig­het NSM har publicerat delar av Natos regel­verk för säkerhets­skydd.1 Det handlar om sju dokument på totalt 280 sidor. Ett utmärkt underlag för jämförelser med regel­verk i Sverige och för svensk försvars­industri som behöver förstå vilka krav som gäller i Nato. Läs mer

Regler och väg­ledningar om säkerhets­skydd

Sammanställning av regler och vägledningar inom säkerhetsskyddsområdet.

• Flera myndig­heter har upp­gift­er inom säkerhets­skydds­området och var för sig ger de ut regler och väg­led­ningar. Här finns en praktisk samman­ställ­ning av offent­liga regler och väg­led­ningar. Senast upp­daterad 2021-07-30. Läs mer


→ Alla 70 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.


Något om informationssäkerhet blogg.mrpoyz.net
Ansvarig utgivare: Kim Hakkarainen