navigation

Något om informations­säkerhet

Bilden visar mig när jag föreläser om säkerhetsskydd. Jag står halvvänd mot presentationen och gestikulerar lätt med armarna.

Kim Hakkarainen i presentationsläge

Sporadiska inlägg om informations­säkerhet och någon gång även andra saker. Informations­säkerhet är ett omfattande område. Jag gör inte anspråk på att täcka hela, utan skriver om det som intresserar mig. → Alla 69 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.

Regler och väg­ledningar om säkerhets­skydd

Sammanställning av regler och vägledningar inom säkerhetsskyddsområdet.

• Flera myndig­heter har upp­gift­er inom säkerhets­skydds­området och var för sig ger de ut regler och väg­led­ningar. Här finns en praktisk samman­ställ­ning av offent­liga regler och väg­led­ningar. Senast upp­daterad 2021-05-08. Läs mer

Paradigmskifte för säkerhets­skyddet

Testbild.

• Den 1 december 2021 inträffar ett omvälvande paradigmskifte i skyddet för Sveriges säkerhet. Då föreslås Säkerhets­polisen, Försvarsmakten och de andra tillsyns­myndig­heterna få möjligheter att tvinga den som inte följer säkerhets­skydds­lagen att vidta åtgärder. Läs mer


→ Alla 69 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.


Något om informationssäkerhet blogg.mrpoyz.net
Ansvarig utgivare: Kim Hakkarainen