navigation

Något om informations­säkerhet

Bilden visar mig när jag föreläser om säkerhetsskydd. Jag står halvvänd mot presentationen och gestikulerar lätt med armarna.

Kim Hakkarainen i presentationsläge

Sporadiska inlägg om informations­säkerhet och någon gång andra saker. Informations­säkerhet är ett omfattande område. Jag gör inte anspråk på att täcka hela, utan skriver om det som intresserar mig. → Alla 76 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.

Här hittar du en praktisk sammanställning av regler och vägledningar inom säkerhets­skydds­området.

Jag har skrivit och gett ut boken Säkerhetsskydd – En introduktion. Jag är verksam som konsult och senior rådgivare inom säkerhetsskydd vid bolaget Tyr Cyber Defense. Min specialitet finns på regelverksområdet och jag har mångårig erfarenhet av att utveckla, förbättra och sprida kunskap om säkerhetsskyddsarbete. Jag är tillgänglig för uppdrag.

Säkerhets­skydds­analysen är grunden

”Figur där pilar från säkerhetsskyddsanalys går till säkerhetsskyddsplan, säkerhetsskyddsklassificering, funktioner inom fysisk säkerhet, förteckning över befattningar som ska säkerhetsprövas och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar.”

• Att en verksamhetsutövare ska utreda behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys är välkänt. Något som inte är lika välkänt är hur analysen hänger ihop med andra delar i säkerhetsskyddsarbetet. Läs mer

Andra utgåvan av Säkerhetsskydd – En introduktion ute nu

Omslag till boken Säkerhetsskydd – En introduktion.

• Andra utgåvan har utökats med drygt 80 sidor och är nu på 433 sidor. Flera avsnitt har skrivits om och kompletterats. Fler bestämmelser beskrivs, bl a behörighet enligt 2 kap 2 § säkerhetsskyddsförordningen som beskrivs på fyra sidor. Kapitlet om organisation inleds med konkreta råd och personliga reflektioner om säkerhetsskyddsarbetet. Boken innehåller fler tabeller och figurer, där många av figurerna i första utgåvan har ritats om. Är du nyfiken på den nya utgåvan kan du ladda ner ett smakprov. Läs mer


→ Alla 76 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.


Något om informationssäkerhet blogg.mrpoyz.net
Bloggen har utgivningsbevis, ansvarig utgivare: Kim Hakkarainen