navigation

Något om informations­säkerhet

Bilden visar mig när jag föreläser om säkerhetsskydd. Jag står halvvänd mot presentationen och gestikulerar lätt med armarna.

Kim Hakkarainen i presentationsläge

Sporadiska inlägg om informations­säkerhet och någon gång även andra saker. Informations­säkerhet är ett omfattande område. Jag gör inte anspråk på att täcka hela, utan skriver om det som intresserar mig. → Alla 71 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.

Hejda inflationen i säkerhetsskydd

Papperskorgar samt biogas för bussar i kollektivtrafik har felaktigt identifierats som säkerhetskänslig verksamhet.

• Behovet av säkerhetsskydd överdrivs och den egna verksamhetens betydelse för Sveriges säkerhet överskattas. Efter att den nya säkerhetsskyddslagen började gälla 2019 har säkerhetsskyddsivern ibland lett till ett omfattande överskydd för sådant som inte alls är av betydelse för Sveriges säkerhet. Läs mer

Natos regelverk för säkerhets­skydd

”Nato-flaggan.”

• Norges nationella säkerhets­myndig­het NSM har publicerat delar av Natos regel­verk för säkerhets­skydd.1 Det handlar om sju dokument på totalt 280 sidor. Ett utmärkt underlag för jämförelser med regel­verk i Sverige och för svensk försvars­industri som behöver förstå vilka krav som gäller i Nato. Läs mer


→ Alla 71 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.


Något om informationssäkerhet blogg.mrpoyz.net
Ansvarig utgivare: Kim Hakkarainen