navigation

Något om informations­säkerhet

Bilden visar mig när jag föreläser om säkerhetsskydd. Jag står halvvänd mot presentationen och gestikulerar lätt med armarna.

Kim Hakkarainen i presentationsläge

Sporadiska inlägg om informations­säkerhet och någon gång även andra saker. Informations­säkerhet är ett omfattande område. Jag gör inte anspråk på att täcka hela, utan skriver om det som intresserar mig. → Alla 65 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.

Sveriges internationella säkerhets­skydds­avtal

Sveriges internationella överenskommelser.

• En nyhet i nya säker­hets­skydds­lagen är att den ska skydda in­form­at­ion som om­fattas av avtal om säker­hets­skydd som Sverige har ingått med andra stater och mellan­folk­liga organ­isat­ioner. Vad betyder det? Läs mer

Missbruk av försvarssekretessen

Collage av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim.

• Myndigheter hänvisar till försvars­sekretess­en (15 kap 2 § OSL) för att inte behöva lämna ut uppgifter om sin personal. Ett återkommande tema är att man är en del av totalförsvaret och att personalen kan hotas. Med exempel från Kriminalvården och Göteborgs Energi AB visar jag att försvarssekretessen har missbrukats. Den har endast använts för att vägra lämna ut handlingar. Jag visar också att myndigheter kan revidera sin bedömning och praxis kan ändras. Läs mer


→ Alla 65 blogginlägg, indelade i kategorier och taggar.


Något om informationssäkerhet blogg.mrpoyz.net
Ansvarig utgivare: Kim Hakkarainen