Andra utgåvan av Säkerhetsskydd – En introduktion ute nu

Andra utgåvan har utökats med drygt 80 sidor och är nu på 433 sidor. Flera avsnitt har skrivits om och kompletterats. Fler bestämmelser beskrivs, bl a behörighet enligt 2 kap 2 § säkerhetsskyddsförordningen som beskrivs på fyra sidor. Kapitlet om organisation inleds med konkreta råd och personliga reflektioner om säkerhetsskyddsarbetet. Boken innehåller fler tabeller och figurer, där många av figurerna i första utgåvan har ritats om.

Är du nyfiken på den nya utgåvan kan du ladda ner ett smakprov.

Andra utgåvan.

Vid köp av e-boken ingår nya utgåvor under ett år. E-boken kan också köpas med organisationslicens för fri användning inom en organisation. I en organisationslicens ingår nya utgåvor under två år.

Alla som har köpt e-boken har fått en e-post med instruktion om hur den nya utgåvan laddas ner. Företag och myndigheter med organisationslicens har också fått den nya utgåvan skickad till sig.

Den tryckta boken kan köpas från: 📚 Bokus 📚 Adlibris 📚 Publit 📚 Akademibokhandeln

Ibland blir det fel. 🙄 Nu finns en errata med upptäckta fel i andra utgåvan. Den uppdateras löpande.

Läs mer om boken på: säkerhetsskyddsupplysning.se

/Kim Hakkarainen


Publicerad: 2023-10-15 Senast ändrad: 2023-12-14
https://blogg.mrpoyz.net/andra-utgavan-sakerhetsskydd-en-introduktion/
Något om informationssäkerhet blogg.mrpoyz.net
Ansvarig utgivare: Kim Hakkarainen