Boken Säkerhetsskydd – En introduktion

Jag har skrivit och gett ut en bok om säkerhetsskydd. Boken är unik på det sättet att den förmedlar och beskriver en helhet - från lag till myndighetsföreskrift. Boken innehåller ett 70-tal figurer som illustrerar de viktigaste begreppen och förhållandena och över 900 källhänvisningar.

Den tryckta bokens omslag.

Boken tar sin utgångspunkt från juridiken och är skriven för oss som i säkerhetsskydds­arbetet utgår från bestämmelser om säkerhetsskydd. Av den anledningen är det kanske årets tråkigaste bok, men den kommer vara till nytta för dig som vill sätta dig in i området eller snabbt behöver slå upp vad som gäller för en viss företeelse. Regleringen inom säkerhetsskydds­området har blivit mer omfattande och komplicerad. Bestämmelserna kommer inte bli färre.

Boken är ett stöd i arbetet att leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten följer författningskrav om säkerhetsskydd. Detta uppnås genom en metodisk genomgång av författningskrav, författningskommentarer i propositioner, överväganden och betänkanden samt myndigheternas vägledningar.

Figurer i boken illustrerar de viktigaste begreppen och förhållandena. Figurerna kompletterar texten och sammanfattar komplicerade förhållanden.

Figurer i boken illustrerar de viktigaste begreppen och förhållandena. Figurerna kompletterar texten och sammanfattar komplicerade förhållanden.

Drygt 900 numrerade källhänvisningar finns i form av sidnoter på sidans marginal, som är lättare att läsa jämfört med fotnoter. Viktiga upplysningar, t ex om en bestämmelse är sanktions­grundande, anges också i marginalen i anslutning till bestämmelsen. Korsreferenser till andra avsnitt i boken underlättar för läsaren att hitta avsnitt som beskriver sådant som nämns i texten.

Exempel på viktiga upplysningar i anslutning till bestämmelser, källhänvisningar i form av sidnoter samt korsreferenser.

Bokens sista kapitel består av bestämmelserna i säkerhets­skydds­lagen, säkerhets­skydds­förordningen och Säkerhets­polisens föreskrifter om säkerhets­skydd. Bredvid bestämmelserna finns hän­visning­ar till avsnitt i boken som beskriver bestämmel­serna. I e-boken är hänvisning­arna klickbara länkar som leder till respektive avsnitt.

Korsreferenser anger vilket avsnitt i boken som beskriver en bestämmelse.

Uppdateringar

Säkerhetsskyddsområdet är under utveckling med bl a ytterligare regleringar, uppdaterade väg­ledningar från myndigheter och domstol­arnas avgöranden. Boken kommer därför att uppdateras. Även befintliga texter och figurer kommer att förbättras och kompletteras. När en ny utgåva ges ut kommer den att ersätta den tidigare utgåvan som inte längre kommer kunna köpas.

Köp boken!

Boken finns som e-bok och tryckt bok. E-boken rekommenderas (PDF i A4) eftersom den inkluderar nya utgåvor under ett år. E-boken kan köpas från förlagets webbshopp.

Tryckt bok kan köpas från Publit och bokhandlare i Sverige (t ex Adlibris, Bokus och Akademibokhandeln).

Organisationslicens

E-boken är personlig men kan licensieras för fri användning inom en organisation. Frågor om eller beställning av organisationslicens kan skickas till info@sakerhetsskyddsupplysning.se.

E-faktura via PEPPOL

Offentlig sektor och företag kan köpa den personliga e-boken och organisationslicens mot e-faktura via PEPPOL.

Den tryckta boken kan köpas hos Publit mot e-faktura via PEPPOL genom att:

  1. I kassan hos Publit markera ”Jag är ett företag”.
  2. Längre ner markera kryssrutan ”Jag representerar ett statligt eller kommunalt företag eller en ideell förening och vill beställa via faktura”.
  3. Välja alternativet ”Hur vill du få din faktura?”.
  4. Välja E-faktura och ange faktureringsuppgifter.

Eget förlag

Boken ges ut av mitt egna förlag Säkerhetsskyddsupplysning i Sverige AB. Jag vill prova på utmaningen att driva ett eget företag. En annan anledning är att jag tröttnade på myndigheternas ständiga organisatoriska oförmåga att ta fram stöd till verksamhetsutövare. Att få ut boken är också en anledning till att jag lämnade myndighetsvärlden. Jag arbetar numera som senior rådgivare inom säkerhetsskydd vid bolaget Tyr Cyber Defense.

Det finns behov av mer praktisk vägledning, t ex hur man kan genomföra och dokumentera en säkerhetsskyddsanalys. Mitt förlag är öppen för nya författare och nya böcker om säkerhetsskydd!

Tekniken bakom boken

Boken är skriven med Markdown i textredigeraren iA Writer. iA Writer omvandlar texten till ett dokument genom att tillämpa en dokumentmall. Dokumentmallen innehåller Javascript-funktioner som anropas när texten tolkas. Genom att utveckla funktioner för tolkningen kunde jag anpassa innehållet och utseendet på det färdiga dokumentet. Ett exempel är hur text och metadata om författningskrav hämtas från en databas som jag utvecklat. Genom att skriva en kod (legal) med en hänvisning (2018:585 K1P2S1) till ett författningskrav hämtas text och metadata från databasen och formateras prydligt i det färdiga dokumentet.

Text i Markdown på vänster sida tolkas och blir det färdiga dokumentet på höger sida. Klicka på bilden för att se den i full storlek.

En biprodukt av databasen är den Excel-fil med bestämmelser om säkerhetsskydd som jag publicerade på bloggen i mars 2022 och som har uppdaterats några gånger sedan dess.

/Kim Hakkarainen


Publicerad: 2023-01-29 Senast ändrad: 2023-02-12
https://blogg.mrpoyz.net/boken-sakerhetsskydd-en-introduktion/
Något om informationssäkerhet blogg.mrpoyz.net
Ansvarig utgivare: Kim Hakkarainen