H SÄK Infosäk har uppdaterats

Försvarsmaktens handbok i informationssäkerhet har uppdaterats. H SÄK Infosäk, ändring 1 går att ladda ner som PDF från Försvarsmaktens myndighetswebbplats. Ändringar har främst skett i kapitel 11 som handlar om åtgärder vid förlust och röjande av uppgift eller handling. Handboken har också ändrats pga en ny arbetsordning för Försvarsmakten. Väsentliga ändringar är markerade med kantstreck.

Omslag till handboken.

En kvalitetsförlust jämfört med föregående version är att den nya PDF:en helt saknar klickbara länkar. Istället för att klicka på rader i innehållsförteckningen måste läsaren nu manuellt bläddra sig fram eller ange sidnummer. Den saknar även länkar för de hundratals interna korsreferenser som fanns i föregående version. Det är en helt ”dum” PDF. Sidnumreringen i PDF:en överensstämmer inte med det sidnummer som anges på varje sida, något som gäller för alla handböcker som numera tas fram. Det ska inte vara lätt att arbeta med förebyggande säkerhetsutbildning och information i en av Sveriges största myndigheter.

Ord som börjar på ”cyber” finns heller inte nu med i handboken.

Den senaste versionen är ändring 2 som kan laddas ner som PDF-fil på Försvarsmaktens webbplats.

/Kim Hakkarainen