Installera OpenBSD 6.9 på Raspberry Pi 3

OpenBSD är ett fritt unixliknande operativsystem känt för sin säkerhet. Jag har använt OpenBSD sedan slutet av 90-talet för servrar och brandväggar, men aldrig på en Raspberry Pi. I det här bloginlägget går jag igenom installation av OpenBSD 6.9 på en Raspberry Pi 3.

En installation av OpenBSD på Raspberry Pi skiljer sig från installation av Raspberry Pi OS (fd Raspbian). Man behöver en seriell-till-USB-kabel för att kunna mata in kommandon vid installationen. Jag använder här en seriell-till-USB-kabel från Adafruit (kan köpas från LAWICEL eller Elfa).

Allmän information om installation av OpenBSD finns i en FAQ på OpenBSD webbplats. Information om installation på arm64-arkitekturen, som bl a omfattar Raspberry Pi 3 och 4, finns i textfilen INSTALL.arm64 i från katalogen /pub/OpenBSD/6.9/arm64/ från någon av OpenBSD spegelservrar.

1 Ladda ner installationsfil

Ladda ner miniroot69.img från katalogen /pub/OpenBSD/6.9/arm64/ från någon av OpenBSD spegelservrar, t ex från cdn.openbsd.org.

2 Överföra till SD-kort

Innehållet i filen ska överföras till ett SD-kort. Har du tidigare installerat Raspbian på ett SD-kort för Raspberry Pi vet du hur man gör. Same procedure as last year.

Alla SD-kort är inte lika. Här finns en trevlig prestandajämförelse som stöd för inköp av SD-kort.

På macOS använder jag följande kommandon i ett terminalfönster. I macOS använder jag iTerm2 som terminalprogram.

% diskutil list

I listan som kommandot ovan ger identifierar du /dev/diskN för SD-kortet, där N är någon siffra. Använd den siffran i följande kommandon.

% diskutil unmountDisk /dev/disk4
% cd ~/Downloads
% sudo dd bs=1m if=miniroot69.img of=/dev/rdisk4
% diskutil unmountDisk /dev/disk4

Stoppa in SD-kortet i din Raspberry Pi. Vänta med att ansluta strömförsörjningen till Raspberry Pi, vi ska först ansluta seriell-till-USB-kabeln.

3 Ansluta seriell-till-USB-kabeln

Innan du använder seriell-till-USB-kabeln från Adafruit behöver du installera drivrutiner för macOS. Följ anvisningarna på Adafruits webbsida.

Anslut seriell-till-USB-kabel till GPIO-stiftlisten på Raspberry Pi (se bilden). Anslut inte 5V (den röda ledaren). Information om stiftlisten finns på Raspberry Pi:s webbplats och pinout.xyz.

Anslutning av seriell-till-USB-kabel till Raspberry Pi 3.

Anslutning av seriell-till-USB-kabel på Raspberry Pi 3. Klicka på bilden för att se den i full storlek.

Foto: Kim Hakkarainen under licensen CC BY 4.0.

Anslut seriell-till-USB-kabeln till datorn.

Kör kommandot ls /dev/cu.* i ett terminalfönster för att se namnet på seriegränssnittet. I det här fallet är det /dev/cu.usbserial-0001.

Kör kommandot screen /dev/cu.usbserial-0001 115200 för att ansluta till seriegränssnittet. Du kan behöva ändra filnamnet efter namnet på seriegränssnittet som du fick i föregående steg. Här finns mer information om seriella terminalgränssnitt på macOS.

Se till att din Raspberry Pi är anslutet till ett trådbundet nätverk där det finns en DHCP-server.

4 Installera OpenBSD

Anslut strömförsörjningen till din Raspberry Pi. I terminalfönstret ska det nu komma information från bootningen från SD-kortet.

Välj I när du ser följande.

Welcome to the OpenBSD/arm64 6.9 installation program.
(I)nstall, (U)pgrade, (A)utoinstall or (S)hell?

Installationsprogrammet kommer att ställa frågor om terminaltyp, värdnamn, nätverk, DNS domännamn, lösenord för root, om sshd ska startas, användarkonton, tidszon, vilken disk som OpenBSD ska installeras på och hur den ska partioneras samt vilka delar av OpenBSD som ska installeras. Välj standardalternativen förutom i följande fall.

Available network interfaces are: bwfm0 smsc0 vlan0.
Which network interface do you wish to configure? (or 'done') [bwfm0] smsc0

smsc0 är den trådbundna ethernetanslutningen.

Se till att du skapar ett användarkonto.

När installationsprogrammet installerar OpenBSD på SD-kortet kommer programmet att hämta filer från OpenBSD speglingsservrar. Av någon anledning hittar programmet inte listan med speglingsservrar. Ange därför någon av OpenBSD spegelservrar, t ex cdn.openbsd.org.

Let's install the sets!
Location of sets? (disk http nfs or 'done') [http] 
HTTP proxy URL? (e.g. 'http://proxy:8080', or 'none') [none] 
(Unable to get list from ftp.openbsd.org, but that is OK)
HTTP Server? (hostname or 'done') cdn.openbsd.org
Server directory? [pub/OpenBSD/6.9/arm64] 

Ange Europe/Stockholm eller annan passande tidszon.

What timezone are you in? ('?' for list) [Canada/Mountain] Europe/Stockholm

När installationen är klar avslutas den med:

CONGRATULATIONS! Your OpenBSD install has been successfully completed!

When you login to your new system the first time, please read your mail
using the 'mail' command.

Exit to (S)hell, (H)alt or (R)eboot? [reboot]
Här finns hela listningen från installationsprogrammet.

Ange H, vänta en liten stund, stäng av strömförsörjningen till Raspberry Pi, ta bort seriell-till-USB-kabeln från Raspberry Pi, anslut strömförsörjningen igen och logga in via ssh.

Jag använder OpenBSD uteslutande för servrar och aldrig med bildskärm. Jag vet därför inte hur stöd i OpenBSD ser ut för grafik, ljud mm på Raspberry Pi.

Efter installationen

Förkompilerade programvaror till OpenBSD distribueras i form av paket (packages). Dessa installeras med kommandot pkg_add. Det första jag gör är att med kommandot pkg_info -Q söka efter texteditorn nano och installera den med kommandona:

# pkg_info -Q nano
debug-nano-5.6.1
nano-5.6.1
nanomsg-1.1.5
# pkg_add nano-5.6.1.tgz

För arm64-arkitekturen finns paket i katalogen /pub/OpenBSD/6.9/packages/aarch64/ på alla OpenBSD spegelservrar.

Glöm inte bort att regelbundet kontrollera om det finns rättningar och att installera dessa med kommandot syspatch. Alla installerade paket uppdateras med pkg_add -u.

/Kim Hakkarainen


Publicerad: 2021-05-02 Senast ändrad: 2021-05-02
 IT
https://blogg.mrpoyz.net/installera-openbsd-pa-raspberry-pi/
Något om informationssäkerhet blogg.mrpoyz.net
Ansvarig utgivare: Kim Hakkarainen