Menbedömningar i Försvars­makten

När en uppgift som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet befaras vara röjd sker det en utredning för att avgöra vilket men som uppgiften kan ha medfört samt omständigheterna kring röjandet, en sk menbedömning

Bilden nedan visar hur men- och skadebedömningar hanteras i Försvarsmakten. Bilden är en grafisk representation av främst 

Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2009:1) om skade- och menbedömningar. Den som vill läsa mer om menbedömningar kan göra det på sidorna 78-84 i Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Säkerhetsskyddstjänst (H SÄK Skydd). Bilden är komplex, det speglar att bestämmelserna för menbedömningar är komplicerade i Försvarsmakten. Kanske dags för förenkling?

Värt att notera är att Säkerhetspolisens vägledning till säkerhetsskydd inte alls tar upp hur en menbedömning ska genomföras. Inte heller beskrivs vikten av att en myndighet, och andra som omfattas av rapporteringsskyldigheten i 10 § säkerhetsskyddsförordningen, har rutiner för menbedömning.

Klicka på bilden för att se den i full storlek. På begäran finns den även i högre upplösning (2,3 MB).

Beskrivning

Grafisk beskrivning av genomförandet av menbedömningar i Försvarsmakten. Streckade pilar anger att det finns flera alternativ eller att det ska ske en bedömning om ett moment ska genomföras. Klicka på bilden för att se den i full storlek.

≈ ≈ ≈

Bilden har jag tagit fram med OmniGraffle för Mac.

/Kim Hakkarainen

Blogginlägget innehåller hänvisningar till bestämmelser eller andra källor som inte längre gäller. Även om de har ersatts kan påståenden och slutsatser fortfarande vara giltiga.


Publicerad: 2013-06-06 Senast ändrad: 2020-06-06
https://blogg.mrpoyz.net/menbedomning-forsvarsmakten/
Något om informationssäkerhet blogg.mrpoyz.net
Ansvarig utgivare: Kim Hakkarainen