Presentation om försvars­sekretessen

Jag provar ett nytt format med korta video­presentationer med voiceover. Den första handlar om försvars­sekretessen och är tre minuter lång. Faller detta experiment väl ut kan det komma fler presentationer.

Ladda ner MP4-fil (20 MB)

Presentationen omfattas av CC BY-ND 4.0-licensen. Du har tillstånd att kopiera och vidaredistribuera presentationen oavsett medium eller format för alla ändamål, även kommersiellt.

Källor:

  • Sidorna 22-25 i Försvarsmaktens handbok i sekretessbedömning, del A (PDF).
  • Sidorna 132-134 i proposition 1979/80:2 Del A (PDF 53 MB).

/Kim Hakkarainen