Presentation om Sveriges säkerhet

Här finns en fem minuter lång presentation om Sveriges säkerhet. Vad som utgör Sveriges säkerhet behöver man förstå för att kunna bedöma vilka verksamheter som är säkerhetskänsliga och vilka uppgifter som är säkerhetsskyddsklassificerade enligt säkerhetsskyddslagen.

Ladda ner MP4-fil (35 MB)

Presentationen omfattas av CC BY-ND 4.0-licensen. Du har tillstånd att kopiera och vidaredistribuera presentationen oavsett medium eller format för alla ändamål, även kommersiellt.

Källor:

  • Sidorna 44-45 och 133 i prop 2017/18:89 ”Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag” (PDF).

/Kim Hakkarainen