Taggarkiv för: Behörighet

Det hemliga regelverket för S-und

Särskilda underrättelseuppgifter och särskilda underrättelsehandlingar (S-und) är information som förekommer i försvarsunderrättelse- och säkerhetsunderrättelseverksamhet. Det är ett exempel på statens mest skyddsvärda informationstillgångar. Existensen av S-und har fram till november 2011 varit en uppgift som omfattats av försvarssekretess.

En av hanteringsmarkeringarna för S-und. Hanteringsmarkeringarnas innehåll, färg (gröna) och form (rektangulära) är numera offentliga.

En av hanteringsmarkeringarna för S-und. Hanteringsmarkeringarnas innehåll, färg (gröna) och form (rektangulära) är numera offentliga.

 

Fortsätt läsa

1 kommentar

Publicerad i Offentlighet och sekretess, Säkerhetsskydd

Sverige behöver ”For Swedish Eyes Only”

Det finns sekretessbelagda uppgifter som andra stater inte ska få insyn i. En skyddsåtgärd är att märka handlingar så att det framgår att en handling innehåller uppgifter som inte ska röjas till andra stater. I dag saknas svenska bestämmelser för en sådan märkning. Det finns därför en risk att sådana uppgifter oavsiktligt röjs. Den vanliga sekretessmarkeringen är inte tillräcklig.

Exempel på hur en svensk märkning, som varnar för att en handling innehåller uppgifter som inte får röjas till en annan stat, skulle kunna se ut.

Exempel på hur en svensk märkning, som varnar för att en handling
innehåller uppgifter som inte får röjas till en annan stat, skulle kunna se ut.

Fortsätt läsa

Lämna en kommentar

Publicerad i Internationella samarbeten, Offentlighet och sekretess, Säkerhetsskydd

Myter om försvarssekretess i riksdagen

Jag läser på kontur.nu att bristen på kunskap och information är ett problem i riksdagens försvarsutskott.

”Ett annat förhållande för försvarsutskottet som är allt annat än tillfreds[s]tällande om man vill ha de kvalificerade beslut som krävs från utskottet är att många uppgifter som utskottets ledamöter borde få ta del är hemligstämplade […] Allt för ofta händer det att de militärer som är inbjudna för att göra en dragning i utskottet meddelar att den information någon ledamot frågar om är hemligstämplad, att utskottet inte [har] rätt att få veta.”

Fortsätt läsa

2 kommentarer

Publicerad i Offentlighet och sekretess, Säkerhetsskydd