Taggarkiv för: Sekretessmarkering

Vad ska vi göra när Carl Bildt visar hemliga handlingar på Instagram?

instagram_goranhagglundkd

I förra veckan kunde vi på Instagram se ett foto på utrikesministern där han håller en sekretessmarkerad handling i handen. Ett illustrativt exempel på hur en hemlig handling oavsiktligt exponeras. Fortsätt läsa

7 kommentarer

Publicerad i Säkerhetsskydd

Sverige behöver ”For Swedish Eyes Only”

Det finns sekretessbelagda uppgifter som andra stater inte ska få insyn i. En skyddsåtgärd är att märka handlingar så att det framgår att en handling innehåller uppgifter som inte ska röjas till andra stater. I dag saknas svenska bestämmelser för en sådan märkning. Det finns därför en risk att sådana uppgifter oavsiktligt röjs. Den vanliga sekretessmarkeringen är inte tillräcklig.

Exempel på hur en svensk märkning, som varnar för att en handling innehåller uppgifter som inte får röjas till en annan stat, skulle kunna se ut.

Exempel på hur en svensk märkning, som varnar för att en handling
innehåller uppgifter som inte får röjas till en annan stat, skulle kunna se ut.

Fortsätt läsa

Lämna en kommentar

Publicerad i Internationella samarbeten, Offentlighet och sekretess, Säkerhetsskydd

Kommentar till Nils Funckes frågor om informationssäkerhet

Nils Funcke, journalist och expert i yttrandefrihetsfrågor har med anledning av Saudiaffären ställt frågor om bl a informationssäkerhet i en debattartikel i Expressen. Han har, liksom jag, läst den nedlagda förundersökningen avseende de sekretessbelagda handlingar från FOI som lämnades till Sveriges Radio. Frågorna som rör informationssäkerhet sammanfattar han i ett inlägg på sin egen blogg:

2. Hur har regeringen och FOI (Försvarets forskningsinstitut) hanterat sekretessfrågorna? Hur stämmer överenskommelserna som ingåtts med offentlighets- och sekretesslagstiftningen? Hur får svenska myndigheter använda begrepp som “secret” som FOI använder i sin sekretesstämpel? Har FOI ingått något sekretessavtal med saudierna och hur se det i så fall ut?

Då detta är ett område som jag behärskar tänkte jag genom en kommentar på Nils Funckes webbplats bringa klarhet i frågorna. Tyvärr valde han att inte publicera min kommentar. Jag självpublicerar därför min kommentar här istället. Fortsätt läsa

4 kommentarer

Publicerad i Internationella samarbeten, Offentlighet och sekretess, Säkerhetsskydd